Αυατραλία: χώρα υπόδειγμα για την ex situ διατήρηση

canbr_text

http://www.anbg.gov.au/cpbr/index.html

———————————————————————————————–

Η Αυστραλία, με πληθυσμό 22.500.000 κατοίκους, έχει πάνω από 20.000 αυτοφυή και περισσότερους από 140 Βοτανικούς Κήπους!!!

————————————————————————————————

Flora of Australia

List of botanical gardens in Australia

———————————————————————————————

Botanic Garden Networks in Australasia

Australia

Australian Network for Plant Conservation (ANPC)
Website: http://www.anbg.gov.au/anpc/

Botanic Gardens Australia and New Zealand (BGANZ)
Tel: +61 (0)2 6250 9507
Fax: +61 (0)2 6250 9599
Website: www.bganz.org.au
Email: bganz.secretariat@environment.gov.au
Contact: Brigitta Wimmer (Executive Officer)

Council of Heads of Australian Botanic Gardens
GPO Box 1777
Canberra ACT 2601
Australia
Tel: +61 (0)2 6250 9507
Fax: +61 (0)2 6250 9599
Web site: www.anbg.gov.au/chabg
Email: chabg-sec@anbg.gov.au
Contact: Virginia Berger (CHABG Secretary)

Report from the Third National Conference of the Australian Network for Plant Conservation (ANPC)

Botanic Gardens – Australian Network for Plant Conservation meets in Hobart. Cultivating Conservation – A Conference Report

Advertisements