Σε ιδιώτες η διαχείριση του Βοτανικού;

Ζητούνται προσφορές για τον Βοτανικό Κήπο Αιγαίου (Βίντεο) 21/6/2012

Όπως και να έχει, πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι για να λειτουργήσει ως Βοτανικός Κήπος και όχι ως πάρκο αναψυχής, πρέπει να ικανοποιεί η λειτουργία του ορισμένες πρϋποθέσεις. Το 2000, ο ΟΗΕ αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που οι Βοτανικοί Κήποι διαδραματίζουν στη διατήρηση της ποικιλότητας των φυτών και την εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Προκειμένου να μην ονομάζει καθένας κατά βούληση έναν οποιονδήποτε κήπο Βοτανικό Κήπο, τα βασικά κριτήρια ονομασίας του είναι τα εξής (IUCN Botanic Gardens Conservation Secretariat, Kew, Richmond, United Kingdom, 1989):

 1. Περιέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες συλλογές άγριων φυτικών ειδών με γνωστή προέλευση και εξασφαλίζει την ορθή βοτανικά συντήρηση και διαχείρισή τους.
 2. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες σχετικές με την τεκμηρίωση των συλλογών του αλλά και την αξιοποίησή τους.
 3. Διαθέτει τράπεζα γενετικού υλικού για τα φυτά των συλλογών του, αλλά και Φυτολόγια (Herbaria).
 4. Παρέχει χώρους με εκπαιδευτικό και αισθητικό ενδιαφέρον, πληροφορεί, ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει το ευρύ κοινό.
 5. Είναι ανοιχτή για το κοινό, συνήθως από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, όλες τις ημέρες που το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
 6. Διαθέτει επαρκή σήμανση που δίνει πληροφορίες για την αποστολή του, τις συλλογές του, αλλά και μεμονωμένα φυτά, αισθητικές και ταξινομικές/βοτανικές παρεμβάσεις ή δραστηριότητες.
 7. Διαθέτει έναν λογικό βαθμό μονιμότητας, π.χ. απασχολεί μόνιμα τουλάχιστον ένα άτομο (Curator) που διασφαλίζει τη συνεχή ομαλή λειτουργία του.
 8. Είναι εύκολα προσβάσιμος στο κοινό, διαθέτει πάρκινγκ, πόσιμο νερό, τουαλέτες.
 9. Συνήθως διαθέτει  γραφική θέα ή αποτελεί μέρος ενός τοπίου με χαρακτήρα.
 10. Είναι συνδεδεμένος με άλλους Βοτανικού Κήπους ή Δενδρώνες (Arboreta) ή ερευνητικά ιδρύματα, ανταλλάσσει σπόρους και φυτά.

Η σημασία των Βοτανικών Κήπων

Στο πέρασμα των αιώνων, οι περισσότεροι από 2.000 Βοτανικοί Κήποι που υπάρχουν στον κόσμο συγκέντρωσαν μια τεράστια συλλογή από φυτικούς γενετικούς πόρους και γνώσεις. Οι Βοτανικοί Κήποι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των φυτών και, ως εκ τούτου, ένα από τα μέτρα που καλύπτει η συμφωνία για τη Βιολογική Ποικιλότητα, προωθήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και υιοθετήθηκε από τα συμβαλλόμενα κράτη, ήταν η μεγαλύτερη δέσμευση για την ex situ διατήρηση των συστατικών της βιοποικιλότητας.

Βοτανικοί Kήποι, τράπεζες γενετικού υλικού και άλλες εγκαταστάσεις για την ex situ και in situ διατήρηση αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό και δραστηριότητες σε πολλές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Βοτανικός Κήπος του Αιγαίου είναι ο νεότερος ΒΚ της Ελλάδας και παρόλα αυτά ήταν στο επίκεντρο του παγκόσμιου βοτανικού ενδιαφέροντος μιας και το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βοτανικών Κήπων πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στη Χίο!

 

Advertisements

Σε ιδιώτη ο Βοτανικός κήπος των Νενήτων

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένας χρόνος κι αμέτρητα δημοσιεύματα για να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί εμμέσως πλην σαφώς, ο Δήμος, την αδυναμία του, να μπορέσει να διαχειριστεί και να διατηρήσει μια δομή όπως ο Βοτανικός Κήπος.
Αδυναμία που δεν έχει να κάνει με δική του υπαιτιότητα στο σύνολο της, αλλά οφείλεται κυρίως στα νομικά κολλήματα, στην αδυναμία στελέχωσης του Βοτανικού με προσωπικό και όλα εκείνα που διέπουν το δημόσιο τομέα κάνοντας τον αρτηριοσκληρωτικό.
Σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κρατούν στα χέρια τους την εισήγηση με τους όρους μίσθωσης του Βοτανικού Κήπου. Επιλογή μονόδρομος αυτή του ιδιώτη που θα είναι σε άμεση σχέση όμως με την επιστημονική ομάδα, προκειμένου να παίρνει εντολές για τα φυτά κλπ που θα καλλιεργούνται και θα διατηρούνται στο κήπο.
Ευκαιρία
Για έναν ιδιώτη, για έναν νέο επιστήμονα γεωπόνο, ή κάποιας άλλης σχετικής ειδικότητας ο Βοτανικός κήπος θα αποτελούσε μια μοναδική ευκαιρία η οποία συνδυάζει και την απασχόληση στο αντικείμενο των σπουδών αλλά και επαγγελματική προοπτική γιατί ομολογουμένως η “φόρμα” της σύμβασης αφήνει περιθώρια ανάπτυξης κι επαγγελματικής ευελιξίας που θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τον τοπικό διαχειριστή αλλά και για το Βοτανικό Κήπο και την κοινωνία των Νενήτων.
Στον αντίποδα ίσως υπάρχει και η πρόταση των κατοίκων της περιοχής, η οποία αν εκτός από τον αυθορμητισμό και τη διάθεση για προσφορά εμπεριείχε και την επαγγελματική προοπτική, γιατί αλλιώς είναι να έχεις κάτι ως επάγγελμα κι αλλιώς ως πάρεργο ή κοινωνική προσφορά, ίσως να ήταν ο τέλειος συνδυασμός.
Επόμενη εκκρεμότητα πάντως του Δήμου Χίου σε ότι αφορά το Βοτανικό Κήπο είναι η αποκατάσταση της προσβασιμότητας του.  Άλλωστε δεν μπορούμε να ζητάμε από τον ιδιώτη να ξεναγεί κόσμο και να διοργανώνει εκδηλώσεις και να μην υπάρχει ο δρόμος για να περάσουν τα πούλμαν.
 
Αυτοί είναι οι όροι
Ο Βοτανικός Κήπος θα εκμισθωθεί σε ιδιώτη για τρία χρόνια με μίσθωμα που ως τιμή εκκίνησης θα έχει τις 2.000 ευρώ το χρόνο, ενώ σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ο Δήμος Χίου θα έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόσει του όρους του συμβολαίου.
 
Οι υποχρεώσεις του μισθωτή
Ο μισθωτής από το συμβόλαιο του θα είναι υποχρεωμένος να απασχολεί ή να συνεργάζεται με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, (βιολόγο ή γεωπόνο) ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση των φυτικών συλλογών, η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, η υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών. Επίσης θα πρέπει να απασχολεί εργατοτεχνικό προσωπικό που θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου όπως και τη διατήρηση των υφιστάμενων φυτικών ειδών πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες φυτοτεχνικές εργασίες και μεριμνώντας για τη διαρκή καλή εικόνα του χώρου. Οι φυτοτεχνικές εργασίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: αρδεύσεις, λιπάνσεις, βοτάνισμα φυτών με τα χέρια, κλαδεύσεις, λήψη μοσχευμάτων ή σπόρων για πολλαπλασιασμό του φυτικού υλικού.
Η συλλογή του Βοτανικού κήπου πρέπει να διατηρηθεί κι αυτό περιλαμβάνεται στους όρους τους συμβολαίου. Έτσι ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί συλλογές αυτοφυοούς χλωρίδας, τράπεζας σπερμάτων και αποξηραμένου φυτικού υλικού (φυτολογίου), να πραγματοποιεί έρευνα για την ταυτοποίηση και αξιοποίηση των φυτών αυτών .
Στις υποχρεώσεις του μισθωτή είναι ακόμη η προβολή του Βοτανικού κήπου, η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η συνεργασία με τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, με φορείς όπως η ΔΗΜΗΤΡΑ κ.λπ η ομαλή λειτουργία του όπως και η εκμετάλλευση του κυλικείου.

Πηγή: Πολίτης της Χίου

 

Ο Αθανάσιος Τσαυτάρης νεός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Αθανάσιος Τσαυτάρης γεννήθηκε στη Δράμα το 1947. Τελείωσε εκεί τις γυμνασιακές του σπουδές. Στη συνέχεια φοίτησε στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απέκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα και Διδακτορικό δίπλωμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στις Η.Π.Α., όπου απέκτησε το δεύτερο Διδακτορικό του δίπλωμα το 1979. Το 1982 επέστρεψε στην Ελλάδα, και εκλέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τελικά προτίμησε τη θέση του Καθηγητή Γενετικής στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 19861987 υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ της Γερμανίας. Την περίοδο 19971999 διατέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ενώ την περίοδο 19992000 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το 1998 είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, ενώ από το 2001 είναι εκλεγμένος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Από το 2002, όταν εκλέχτηκε, είναι πρόεδρος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας.

Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με πολλούς κλάδους της Γενετικής, της Γονιδιωματικής Τεχνολογίας, της Βελτίωσης, της Βιοποικιλότητας, των Γενετικών Πόρων της Βιοτεχνολογίας, της παραγωγής και ελέγχου των Τροφίμων και ιδιαίτερα με την αξιοποίηση Μοριακών Διαγνωστικών Μεθόδων.

Ο Αθανάσιος Τσαυτάρης είναι τεχνικός εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. για την υλοποίηση των Οδηγιών που αναφέρονται στους Γενετικώς Τροποιημένους Οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.). Είναι μέλος των διαχειριστικών επιτροπών για την βιοτεχνολογική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1983 έως σήμερα σε διάφορα προγράμματα. Στον ΟΟΣΑ συμμετείχε στην Επιτροπή για τα Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά και Τρόφιμα και την σύσταση του Οργανισμού για την Ασφάλεια τροφίμων. Την περίοδο 19921994 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, ενώ το διάστημα 19941999 υπήρξε μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ).

Ο Αθανάσιος Τσαυτάρης είναι επίσης, μέλος της Επιτροπής ELSA (Ethical Legal Social Aspects) για τις προόδους της Βιοτεχνολογίας της Ε.Ε. και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βελτιωτών των Φυτών (EUCARPIA).

Στις δύο εκλογικές διαδικασίες του 2012 ήταν υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Στις 21 Ιουνίου του 2012, ορκίστηκε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Κυβέρνηση Αντωνίου Σαμαρά.

Πηγή: http://el.wikipedia.org

 

Ο φυτογενετικός πλούτος του Αιγαίου

agric_logo_263x263

Στις 6-7 Ιουλίου 2012, στον Πύργο, Σαντορίνης διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο AGRIC 2012 με θέμα «Ο Φυτογενετικός Πλούτος & η Αγροτική Παράδοση των Νησιών του Αιγαίου», στην Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων-Santo Wines.

Το AGRIC 2012 είναι μέρος της σειράς των αγροτικών συνεδρίων της Σαντορίνης που ξεκίνησαν το 2002 με θέματα τα αγροτικά προϊόντα και τη γαστρονομία. Το AGRIC 2012 έχει διεθνή χαρακτήρα, πραγματοποιείται σε δύο γλώσσες, ελληνικά & αγγλικά και συμμετέχουν πολύ σημαντικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πρώτη χρονιά η θεματική του, δεν περιορίζεται στενά στις Κυκλάδες αλλά αφορά στο Φυτογενετικό πλούτο και την Αγροτική Παράδοση όλων των νησιών του Αιγαίου.

Σκοπός του φετινού συνεδρίου είναι η παρουσίαση και συζήτηση του Φυτογενετικού Πλούτου και της Αγροτικής Παράδοσης των νησιών του Αιγαίου με σκοπό να αποτυπώσει την προϊστορική και ιστορική τους διάσταση, τον ρόλο που έχει η χλωριδική ποικιλότητα και η αγροβιοποικιλότητα, ιδιαίτερα οι τοπικές ποικιλίες, στοιχεία που είναι άρρηκτα δεμένα με το αγροτικό τοπίο, τα ήθη, τα έθιμα και τη γαστρονομία του Αιγαίου. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικοί στα θέματα που καλύπτουν οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν. Παράλληλα έχουν προσκληθεί επιστήμονες, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων να μοιρασθούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους πάνω στο θέμα.

Το βράδυ της 6ης Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανοιχτή σ’ όλους, πανηγυρική εκδήλωση για 750 άτομα, η οποία θα περιλαμβάνει: -ομιλία γενικού ενδιαφέροντος σε θέμα διατροφής/υγείας/αγροτικής παραγωγής, -συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Γαστρονομία & Τουρισμός σε εποχή κρίσης», -τιμητική βράβευση (στο περσινό συνέδριο τιμήθηκε ο κ. Ηλίας Μαμαλάκης), -τον ετήσιο διαγωνισμό του καλύτερου τοματοκεφτέ από ντόπιες νοικοκυρές & -προσφορά τοπικών εδεσμάτων και μουσική

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων των νησιών του Αιγαίου, με γευσιγνωσία προϊόντων και προσωπική γνωριμία με τους παραγωγούς τους. Αναλυτικά για το συνέδριο: http://agric2012.conferences.gr

Οι Θεματικές ενότητες του AGRIC 2012 είναι: Βιοποικιλότητα Χλωριδική Ποικιλότητα, Αγροβιοποικιλότητα (Τοπικές ποικιλίες, άγριοι συγγενείς), Θεραπευτικές ιδιότητες φυτών, Αρχαιοβοτανική-Ιστορία, Λαογραφία-Παραδοσιακή ιατρική, Αγροτικό τοπίο (αμπελώνες, ελαιώνες, κ.α.), Επιχειρηματική διάσταση (Επιτυχή επιχειρηματικά σχέδια) και βέβαια Γαστρονομία-Τουρισμός.

Μαζί με το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βοτανικών Κήπων-EUROGARD VI (28/5-1/6/2012, Χίος, www.eurogardvi.gr) το Αιγαίο φαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιήσει την ταυτοποίηση της σημαντικής βιοποικιλότητάς του και να δημιουργήσει πόλους προώθησης τόσο της επιστήμης, όσο και του κόσμου των επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη των καλλιεργειών ενδημικών φυτών, της γαστρονομίας και του τουρισμού.

Σήμερα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, η ανάδειξη της διαφορετικότητας του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου μέσα από την συνειδητοποίηση της ιστορίας του, η ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγροτικής παραγωγής και μιας νέας επιχειρηματικότητας που θα στηρίζεται σε τοπικούς πόρους, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προστασία της χλωρίδας του, είναι θεμελιώδη θέματα που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης.

, http://agric2012.conferences.gr)

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Πηγή: http://www.thessalikigi.gr/enot-news/3460-2012-06-05-07-39-27

Τα Νένητα ζητούν τον Βοτανικό Κήπο

Αν ήταν τόσο εύκολο… 

Στα Νένητα το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την αξιοποίηση, λειτουργία και παραχώρηση του Βοτανικού Κήπου.
Μετά από την πανευρωπαϊκή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο στις 31/5/2012 και από τις συζητήσεις που είχαμε με τον κ. Δήμαρχο Χίου σχετικά με την λειτουργία την καλύτερη αξιοποίηση και επισκεψιμότητα του Βοτανικού Κήπου ομόφωνα όλοι οι φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Νενήτων (ΟΙ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΝΗΤΟΥΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Ο, Η ΒΟΚΑΡΙΑ ΜΕΑΣΝ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΝΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΙΔΙΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΙΔΙΩΝ,Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΝΗΤΩΝ, Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΝΗΤΩΝ), προτείνουν προς τον κ. δήμαρχο και το Δ.Σ τα εξής:
1. ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ”
2. ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ” ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΝΗΤΩΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.
3. ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ( Ο ΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.
4. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ.
5. ΝΑ ΕΞΑΣΚΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ, Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ” κ. ΑΝΘΗ ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ
6. ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΝΗΤΩΝ,ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ” ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΉΠΟΥ.
7. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ, Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
8. ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.
9. ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΥΛΜΑΝ.
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
Πιστεύουμε ότι κινούμενοι μέσα στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χίου θα εξοικονομήσει περί τις 40.000 € που δαπάνησε για ένα χρόνο στην συντήρηση του Βοτανικού Κήπου, θα καταστεί λειτουργικός, επισκέψιμος και θα δημιουργηθούν έσοδα.
Επίσης ως τοπική κοινωνία θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στην διάθεση μας για να αναδείξουμε και να καταστήσουμε πόλο έλξης, ένα πολύ σπουδαίο και αναπτυξιακό έργο που δυστυχώς μέχρι σήμερα μένει αναξιοποίητο.
Είναι αυτονόητο ότι από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία θα υπάρχει μεγάλη δυναμική για την επίτευξη των στόχων μας.
Ως πλάνο έχουμε:
Α).Να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας σε υπάρχοντα κτίσματα του χωριού μας για να υποδεχθούν φοιτητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και άλλους επισκέπτες.
Β).Να συνεργαστούμε με όλα τα σχολεία του Νομού μας σχετικά με την περιβαντολλογική τους εκπαίδευση
Γ). Να απευθυνθούμε σε όλα τα τουριστικά γραφεία για να μπει στους προτεινόμενους τουριστικούς προορισμούς ο Βοτανικός Κήπος.
Δ). Να διαφημιστούμε μέσα από το INTERNET για όλα όσα χρειάζεται να ενημερωθεί σχετικά με τον Βοτανικό Κήπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος από οποιοδήποτε μέρος της Γης.
Ε). Να υλοποιηθεί, με αφετηρία ή κατάληξη τον Βοτανικό Κήπο, ο περιπατητικός τουρισμός με τις 17 περίπου περιπατητικές διαδρομές που υπάρχουν.
Πιστεύοντας ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία θα πρέπει ο κ. Δήμαρχος και το Δ.Σ να ανταποκριθούν θετικά στην
απόφαση-πρόταση μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Tαναΐνης Σταμάτης
——————————————————————————————–
Η τοπική κοινωνία κατάλαβε -πολύ καλά- ότι κάτι σημαντικό έγινε στο νησί και στο Βοτανικό Κήπο του Αιγαίου. Σωστά! Αλλά μάλλον δεν κατάλαβε πόσο δύσκολο είναι να  συντηρήσεις και να αναπτύξεις έναν Βοτανικό Κήπο. Σε παλιότερες δημοσιεύσεις προσπάθησα να το ξεκαθαρίσω αλλά μάταια. Θέλει ακόμη δρόμο…

EUROGARD VI: Η Χίος έβαλε ψηλά τον πήχη!

Το 6o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βοτανικών Κήπων (EUROGARD VI, www.eurogardvi.gr) ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Μετά το Ελσίνκι της Φινλανδίας η Χίος και μετά τη Χίο ακολουθεί το Παρίσι.

Η Χίος έβαλε ψηλά τον πήχη! Αυτό δήλωσε η πρόεδρος του επόμενου Συνεδρίου, Dr. Maite Delmas, παρουσιάζοντας το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Muséum national d’Histoire naturelle) και τον Βοτανικό Κήπο (Jardin des Plantes) του Παρισιού, όπου μετά από τρία χρόνια θα διοργανώσει  το 7ο EUROGARD.

Πράγματι, το 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο EUROGARD VI στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

Σε επιστημονικό επίπεδο παρουσιάστηκαν 125 προφορικές και αναρτημένες εργασίες και οι σύνεδροι κατάληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρίασή του.

Σε κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο, οι σύνεδροι γνώρισαν πολλά από τα σημαντικά στοιχεία του Χιώτικου Πολιτισμού, με επισκέψεις στο Πελιναίο και στα Μαστιχοχώρια, στον Κάμπο και Καρδάμυλα, στην Πινακοθήκη και στη Βιβλιοθήκη Κοραή.

Η Τέχνη είχε την τιμητική της στο Συνέδριο. Εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και χαρακτικής φιλοξενήθηκαν, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο Ομήρειο, στην Πινακοθήκη και σε καφέ της πόλης.

Το λαϊκό πανηγύρι στην Ελάτα θα αφήσει εποχή! Πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ένα χωριό όταν έχει έναν ευγενικό κοινό σκοπό που τους ενώνει!

Ο Βοτανικός Κήπος του Αιγαίου αναμορφώθηκε για να υποδεχτεί τους συνέδρους με τη συμβολή του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Προστέθηκαν νέες φυτεύσεις και δημιουργήθηκε νέα θεματική ενότητα αφιερωμένη στον Όμηρο. Οι βοτανικοί (βιολόγοι εξειδικευμένοι στη φυτική βιοποικιλότητα) από όλον τον κόσμο που τον επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν αναφέρθηκαν με κολακευτικά λόγια για το σκοπό του να διατηρήσει τα αυτόχθονα φυτά του Αιγαίου, βρήκαν την επιλογή του τόπου εξαιρετική και την κατάστασή του πολύ ικανοποιητική. Τόνισαν, όλοι, την ανάγκη συστράτευσης της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξή του και τη βιώσιμη λειτουργία του. Οι ίδιοι έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου να εργαστούν αφιλοκερδώς προς την κατεύθυνση αυτή.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί από τους συνέδρους παράτειναν την παραμονή τους στο νησί και την επόμενη εβδομάδα, ενώ όλοι δήλωσαν ότι στο εγγύς μέλλον θα ξανάρθουν ως τουρίστες πλέον.

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων (EUROGARD VI):

 • τοποθέτησε τη Χίο στη διεθνή λίστα των βοτανικών προορισμών,
 • συνέβαλε ώστε οι Χιώτες να κάνουν σημαντικούς φίλους, 150 επιστήμονες από 33 χώρες του κόσμου,
 • στάθηκε αφορμή να κινητοποιηθούν δυνάμεις προς την κατεύθυνση της συντήρησης, βελτίωσης και ανάδειξης του Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου, και να γίνει γνωστός σε παγκόσμιους Οργανισμούς όπως η BGCI, και η Planta Europa και να έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ,
 • και, κυρίως, συνέβαλε στο έργο της Διατήρησης της Φυτικής Βιοποικιλότητας της Ευρώπης και του Πλανήτη εφαρμόζοντας την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρησή της.

Στο Συνέδριο παραβρέθηκε και άνοιξε τις εργασίες του ο πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα κ. Βασίλειος Γκίκας και συμμετείχαν συνάδελφοι από το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στο συνέδριο συμμετείχε η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και πολλοί καθηγητές των Ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, που συμβαίνει για πρώτη φορά σε συνέδριο EuroGard καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων.

Του Συνεδρίου προηγήθηκαν, το Σαββατοκύριακο στη Χίο, οι εργασίες της διήμερης τακτικής συνάντησης των Εθνικών Εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων, την οποία φιλοξένησε το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» με μεγάλη επιτυχία. Παραβρέθηκαν 19 εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου, οι οποίοι παρουσίασαν τις εξαμηνιαίες εκθέσεις των πεπραγμένων τους, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση του δύσκολου έργου της  Διατήρησης της Φυτική Βιοποικιλότητας της Ευρώπης και του Πλανήτη, εφαρμόζοντας την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρησή της.