ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ

Στη Χίο, από 8 έως 10 Απριλίου 2010,  πραγματοποιήθηκε το 2ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, όπου εκπρόσωποι δεκατεσσάρων βοτανικών κήπων παρουσίασαν τους στόχους και τις δράσεις των φορέων. Από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκε η ποικιλομορφία των στόχων και πρακτικών τους σε ό,τι αφορά στη διατήρηση και ανάδειξη της φυτικής βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική αγωγή των πολιτών. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η συμπληρωματικότητα που προκύπτει από τη σύνθεση αυτής της ποικιλομορφίας, γεγονός που προσδιόρισε τις δυνατότητες για συλλογικές δράσεις που έχουν οι βοτανικοί κήποι στον ελληνικό χώρο.

Για την ενδυνάμωση του ρόλου των ελληνικών βοτανικών κήπων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με τους όρους της επιστήμης και την εφαρμογή ορθών πρακτικών, οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων ελληνικών βοτανικών κήπων αποδεχόμενοι την ανάγκη συνεργασίας, προχώρησαν στις εργασίες συγκρότησης του Εθνικού Δικτύου Βοτανικών Κήπων.

Το Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Στρατηγική για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας.

Το Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων αναμένεται, επίσης, να αποτελέσει βασικό φορέα που μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική πολιτεία συμβουλευτικά στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και στη συγκρότηση του απαιτούμενου μηχανισμού για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών που αφορούν στη φυτική βιοποικιλότητα και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών των περιοχών δραστηριοποίησής τους.

Τέλος, αποφασίστηκε η ένταξη του Εθνικού Δικτύου Βοτανικών Κήπων στην Κοινοπραξία των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων (BGCI).

Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων εξουσιοδοτούν τους

 • Κοκκίκη Στέλλα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δρ. Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Εθνική Εκπρόσωπος για τη διατήρηση αυτοφυών σε Βοτανικούς Κήπους-Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσσίων
 • Πυρίντσο Στέργιο, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Βοτανικός Κήπος Τμήματος Βιολογίας
 • Δρ. Πάγκα Νίκο, δασολόγος-περιβαλλοντολόγος, Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής
 • Χατζηδιάκο Φώτη, Αντινομάρχης  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου

Να ενεργήσουν για τη σύσταση φορέα εκπροσώπησής τους.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Dr Suzanne Sharrock, Botanic Garden Conservation International (BGCI)
 • Δρ. Βαλλιανάτου Ειρήνη, Βιολόγος, Συστηματικός Βοτανικός, Φυτοκοινωνιολόγος, Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Διομήδους
 • Δρ. Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Δασοβοτανικός Κήπος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
 • Κοκκίκη Στέλλα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Δρ. Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Εθνική Εκπρόσωπος για τη διατήρηση αυτοφυών σε Βοτανικούς Κήπους-Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσσίων
 • Δρ. Μπαζός Ιωάννης, Δρ. Βιολογίας, επιμελητής του Βοτανικού Μουσείου και του Βοτανικού Κήπου
 • Πυρίντσο Στέργιο, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Βοτανικός Κήπος Τμήματος Βιολογίας
 • Δρ. Πάγκα Νίκο, δασολόγος-περιβαλλοντολόγος, Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής
 • Κοσμετάτου Ελένη, Σκηνογράφος, Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς
 • Δρ. Σκουλά Μέλπω, βιολόγος-βοτανικός, Πάρκο Διατήρησης Χλωρίδας και Πανίδας Τεχνικού Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Αγοραστού Αικατερίνη, Εθνικός Κήπος Αθηνών
 • Χατζηαθανασιάδου Αθηνά, γεωπόνος, Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s