Η Χλωρίδα της Σέριφου

Η Σέριφος είναι γνωστή ως «ξερονήσι» και η μικρή και ταπεινή χλωρίδα της περιορίζεται στα εξής ενδιαφέροντα φυτά, όπως τα παρουσιάζει ο Σ. Μαλακατές από την επίσκεψή του το 1927 στο νησί.

 • Γεράνιον το κατάτμητον
 • Κάπαρις η κρημνόφιλος
 • Λούπινος ο στενόφυλλος
 • Ηλιοτρόπιον το τανύτριχον
 • Βάτος ή πτελεόφυλλος
 • Μύρτος η κοινή (βάια)
 • Άκανθος ή ακανθώδης (απερουνιά)
 • Εκβάλιον το ελατήριον (πικραγγουριά)
 • Ελαία η ευρωπαϊκή, ποικιλία κότινος
 • Θρίδαξ η ήμερος (μαρούλι)
 • Λάμιον το περίκαυλον
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s