Η Χλωρίδα της Μήλου

Χλωρίδα και πανίδα της Μήλου

Η Μήλος ανήκει χλωριδικά στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Η βλάστησή της, δηλαδή, είναι προσαρμοσμένη στο έντονα μεσογειακό κλίμα που επικρατεί. Αυτό χαρακτηρίζεται από λίγες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι άνισα κατανεμημένες μέσα στο χρόνο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s