Η Χλωρίδα της Ικαρίας

Η χλωρίδα της Ικαρίας αποτελείται από 92 οικογένειες, 401 γένη και 829 είδη. Περίπου, το 1/3 των ειδών ανήκουν σε τρείς οικογένειες: Leguminosae, Compositae και Gramineae. Οι οικογένειες Caryophyllaceae, Cruciferae, Labiatae και Umbelliferae αντιπροσωπεύονται, επίσης, επαρκώς (η τελευταία από 32 είδη). Η συνεισφορά των ανθρωποφύτων στις χλωριδικές κοινότητες του νησιού θεωρείται εξίσου σημαντική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μακροχρόνια ιστορία της έντονης ανθρώπινης παρέμβασης μέσω της γεωργίας και την κοπή ξυλείας. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν περιοχές κατάλληλες να υποστηρίξουν κοινότητες νέων ποικιλιών. Πιστεύεται ότι το 27% (228 είδη) της συνολικής χλωρίδας έφτασε στο νησί σαν αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Μόλις το 10% (80 είδη) της συνολικής χλωρίδας της Ικαρίας οφείλεται σε φυσικό τρόπο εγκατάστασης. Η ενδημική χλωρίδα αποτελείται από 42 είδη (5%): 15 είδη είναι αποκλειστικά ενδημικά της Ικαρίας, 14 είδη είναι ενδημικά των νησιών του Αιγαίου και 13 είδη είναι ενδημικά της Ελλάδος.

Το φελόδεντρο της Ικαρίας

Το Δάσος του «Ράντη»

Πανίδα και χλωρίδα

Ικαρία

Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου στην Ικαρία

Xλωρίδα

Εντοπίζονται πολλά από τα συνηθισμένα είδη της χλωρίδας για τα νησιά της ευρύτερης περιοχής.

Στα νότια του νησιού υπάρχουν μεγάλοι ασβεστολιθικοί βράχοι, στους οποίους βρίσκονται  ενδημικά (μοναδικά στον κόσμο) είδη και υποείδη όπως: η παιώνια της Ικαρίας (Paeonia mascula cariensis) και ιδίως το μοναδικό είδος Iberis runemarkii που φύεται σε περιορισμένο πληθυσμό στην Πράγια.

Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί οικότοποι, όπως το Φανάρι ή η περιοχή κατά μήκος του ποταμού Χάλαρη, που έχει μόνιμη ροή με βόρεια κατεύθυνση.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s