Έχουμε μέλλον όσο φροντίζουμε τα φυτά του Πλανήτη

Έχουμε μέλλον όσο φροντίζουμε τα φυτά του Πλανήτη.

Γιατί απλά χωρίς φυτά δεν έχουμε ζωή.

Στον τόπο μας, οι Βοτανικοί Κήποι δείχνουν το μέλλον μας. Όσο τους φροντίζουμε, φροντίζουμε τα Ελληνικά φυτά. Έτσι, διατηρούμε -προστατεύουμε και αξιοποιούμε- τα αυτοφυή της χώρας μας, τη φυσική φυτική κληρονομιά μας. Το μέλλον αυτών των Κήπων, τελικά, εξαρτάται από το πόσο συνειδητοποιούμε ότι κινδυνεύει πλέον και το δικό μας μέλλον.

Διανύουμε το 2010, το Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας. Το έτος 2010 χαρακτηρίστηκε παγκόσμιο έτος βιοποικιλότητας από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Προεδρία της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα κυκλοφόρησε το λογότυπο του διεθνούς έτους τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την ευκαιρία της συνάντησης υψηλού επιπέδου της ΕΕ στη Σουηδία, από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου, με θέμα “Οράματα για τη Βιοποικιλότητα πέρα από το 2010 – Άνθρωποι, Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων και η Κρίση του Κλίματος” http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/7/high-level_meeting_visions_for_biodiversity_beyond_2010_people_ecosystem_services_and_the_climate_crisis

Το λογότυπο είναι σχεδιασμένο για να περάσει την ιδέα της ανακάλυψης και της υλοποίησης. Στη σχεδίαση περιλαμβάνονται συμβολικά εικονογραφικά στοιχεία που απεικονίζουν το εύρος της βιοποικιλότητας (θάλασσα, χλωρίδα και πανίδα). Μαζί, είναι σε θέση να καταδείξουν ότι η βιοποικιλότητα είναι ζωή και εμείς, οι άνθρωποι, συνειδητοποιήσαμε τη θέση μας σ’ αυτό το ταξίδι.

Το λογότυπο αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

  • Το έτος “2010” που πλαισιώνει την εκστρατεία και τα στοιχεία του λογότυπου.
  • Τα εικονογραφικά στοιχεία που συμβολίζουν τη βιοποικιλότητα. Αυτά περιλαμβάνουν ψάρια, κύματα, ένα φλαμίνγκο, έναν ενήλικα με ένα παιδί και ένα δένδρο.
  • Ο τίτλος της εκστρατείας “2010 διεθνές έτος βιοποικιλότητας.”

Η Βιοποικιλότητα είναι ζωή.

Η Βιοποικιλότητα είναι η ζωή μας.

Το 2010 είναι το Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας.

Τι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα για να το τιμήσουμε;

Μπορούμε λίγα, ουσιαστικά και εφικτά!

Παραθέτω -υπόψη των αρμοδίων- μερικές ιδέες σχετικά με τους Ελληνικούς Βοτανικούς Κήπους.

Πρώτα μετράμε τις δυνάμεις μας απαντώντας στα ερωτήματα:

  1. Πόσοι και ποιοι είναι οι Βοτανικοί Κήποι στη χώρα μας;
  2. Λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια καλής λειτουργίας ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν ως τέτοιοι;
  3. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καθενός;
  4. Ποιο (ποια) Υπουργείο (Υπουργεία) είναι αρμόδιο (αρμόδια) για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή τους;
  5. Υπάρχει θεσμοθετημένο Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων;
  6. Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση των ελληνικών φυτών (in situ, ex situ, σε σπέρματα, μητρικές φυτείες, …);
  7. Και αν ναι, τι προβλέπει για τους Βοτανικούς Κήπους;

Αν απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά -και φανεί η γύμνια μας- τότε μάλλον τα αρμόδια Υπουργεία (Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) θα στρωθούν στη δουλειά για να ολοκληρώσουν ένα έργο που επίσημα θα αρχίσει τώρα, 4 ολόκληρους αιώνες μετά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες!

Οι Ελληνικοί Βοτανικοί Κήποι εργάστηκαν ήδη προς την κατεύθυνση αυτή. Συναντήθηκαν πριν λίγα χρόνια και θα συναντηθούν πάλι τον Απρίλιο στη Χίο. Ελπίζω στη συνάντηση αυτή να παρευρίσκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Αν, τελικά, με το τέλος του 2010, καταφέρουμε να έχουμε:

Καταγραφή των ΒΚ και πιστοποίησή τους. Ποιοι είναι όλοι οι Βοτανικοί Κήποι ή τέλος πάντων ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Θεσμοθέτησή τους. Ποιος είναι ο φορέας διαχείρισης ενός εκάστου, ποιο Υπουργείο έχει την ευθύνη τους, ποιος νόμος εξασφαλίζει την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και τους πόρους λειτουργίας τους;

Συντονισμό τους. Ποιο όργανο εξασφαλίζει την παραγωγική λειτουργία τους, πώς δηλαδή μοιράζεται η δουλειά ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο με το ελάχιστο κόστος μέσα σε προβλεπόμενους χρόνους; Ποια ευθύνη έχει καθένας για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Διατήρησης της Φυτικής Βιοποικιλότητας;

Δημιουργία πλαισίου συνεργασία τους. Ανάληψη από κοινού δράσεων συλλογής και αναπαραγωγής αυτοφυών, κατάρτιση εθνικού καταλόγου αυτοφυών που διατηρούνται σε Βοτανικούς Κήπους, ανταλλαγή φυτικού υλικού, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, …

… τότε ελπίδα υπάρχει. Και μέλλον.

Από την επίσκεψη των Ευρωπαίων Εκπροσώπων

των Εθνικών Δικτύων Βοτανικών Κήπων των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.

(Πηγή: The European Botanic Gardens Consortium http://www.bgci.org/global/2245/)

Οικονόμου Ανδρέας

Μαθηματικός-Ψυχολόγος

Επ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

Φίλος της Βαλκανικής Χλωρίδας, μέλος ΔΣ, ταμίας

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Συμποσίου των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

Επικοινωνία: 6972692316 και anoiko@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s